Câu hỏi: Chào bác sĩ! Em bị cười hở lợi nên rất tự tin khi cười nói. Không biết lợi bị hô thì chữa bằng cách nào hiệu quả nhất vậy bác sĩ. Rất mong nh...