Rút tủy răng là một kỹ thuật nha khoa được chỉ định khi tủy bị viêm, thương tổn hoặc chết tủy, giúp bảo tồn răng thật. Với công nghệ nha khoa phát tri...